2015-05-02Bydgoszcz, Poland, 2015

Dzisiaj 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na Placu Wolności w Bydgoszczy spotykam Bolesława Bereznowskiego, wiceprezesa Związku Inwalidów Wojennych w województwie Kujawsko-Pomorskim. W zeszłym roku związek  obchodził jubileusz 95-lecia istnienia. Jest to najstarsza organizacja w Polsce. Jej członkowie dbają m.in. o dobro i godne życie wszystkich inwalidów wojennych oraz pielęgnują tradycje patriotyczne.