2015-11-09

Więzowno, Poland, 2015

Profesor Marek Adamski z Katedry Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. To jednym z najbardziej liczących się w kraju specjalistów od gęsiny.