2015-11-16

Bydgoszcz, Poland, 2015

Nieznani sprawcy ustawili znak z przekreślonym meczetem na drodze wjazdowej do Bydgoszczy. Sprawa nie jest jednoznaczna, bowiem wg urzędników symbol przypomina znak drogowy D43.