2015-11-24

Bydgoszcz, Poland, 2015

Dr inż. Małgorzata Gotowska, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Zajmuje się badaniem poziomu i jakości życia dzięki innowacyjnej metodzie badania śmieci.