2016-07-11

Golub-Dobrzyń, Poland, 2016

40 edycja Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Husaria przygotowuje się do wyjazdu na arenę. Gdy spiker ze sceny odczytuje wyniki właśnie zakończonych zawodów, słysząc nazwisko kolegi wznoszą okrzyk zwycięstwa.