2016-08-28

Przechlewo, Poland, 2016

Na  dożynki w Przechlewie czekałem od kilku miesięcy. Szczególnie interesował mnie Konkurs Dekoracji Dożynkowych. Zawsze podobała mi się kreatywność ludzi w ich konstruowaniu. To tradycja, której warto się przyglądać i ją pielęgnować. Konstrukcje w Przechlewie na moje nieszczęście rozstawione były po zachodniej stronie drogi, więc całe popołudnie było stracone - oświetlenie uniemożliwiało zrobienie dobrych zdjęć (tutaj akurat próbuję). Razem z Danielem pokręciliśmy się po okolicy i wróciłem na miejsce pod wieczór, gdy słońce powoli chowało się za horyzont. Akurat wtedy podjechała Młoda Para na kilka szybkich zdjęć pod traktorem.