2017-03-26Bydgoszcz, Poland, 2017

Priest Krzysztof Kozłowski celebrate masses in the big white tent since first day of March. Parish of saint Sister Faustina was founded in response to the spiritual needs of the residents of a new Eskulapa residential in Bydgoszcz. Construction of the church is scheduled to begin in the next six months.

Ksiądz Krzysztof Kozłowski od 1 marca odprawia msze w wielkim białym namiocie. Parafia św. Siostry Faustyny powstała w odpowiedzi na duchowe potrzeby mieszkańców nowego osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy - osiedla Eskulapa. Budowa kościoła ma rozpocząć się w najbliższym półroczu.